top of page
body-care-beauty-concept-with-young-woman-underwear.jpg

Weight Loss Programs

Our medical experts will personalize the best treatment for your specific case.

At Juventis MedSpa we specialized in weight loss, we have several programs and combination of programs for you to get the best results. Please call us for a FREE consultation and to talk with one of our weight loss experts!  305-448-0800

Health Problems Associated with Obesity:

1. Type 2 Diabetes:
   - Obesity is a significant risk factor for developing type 2 diabetes, a condition characterized by insulin resistance and high blood sugar levels.

2. Heart Disease and Stroke:
   - Being overweight or obese increases the risk of heart disease and stroke due to factors like high blood pressure, high cholesterol, and inflammation.

3. Hypertension (High Blood Pressure):
   - Excess weight strains the cardiovascular system, leading to hypertension, which further increases the risk of heart disease and stroke.

4. Cancer Risk:
   - Obesity is linked to an increased risk of certain cancers, including breast, colon, prostate, and others.

5. Sleep Apnea:
   - Obesity is a major risk factor for sleep apnea, a condition characterized by pauses in breathing during sleep, leading to poor sleep quality and daytime fatigue.

6. Fatty Liver Disease:
   - Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is prevalent in individuals with obesity, leading to liver inflammation and potential liver damage.
 

Medical Benefits of Losing Weight

Welcome to Juventis MedSpa, where we prioritize your health and well-being. We understand the importance of maintaining a healthy weight and its impact on overall wellness. We outline the medical benefits of losing weight

1. Reduced Risk of Chronic Diseases:
    - Lowering weight can significantly decrease the risk of chronic diseases such as:
    - Type 2 diabetes
    - Cardiovascular diseases (heart disease, stroke)
    - Hypertension (high blood pressure)
    - Certain cancers (breast, colon, prostate)
    - Sleep apnea
    - Fatty liver disease

2. Improved Heart Health:
   - Weight loss can lead to improved heart health by:
   - Lowering blood pressure
   - Reducing cholesterol levels
   - Decreasing the risk of coronary artery disease

3. Better Blood Sugar Control:
   - Losing weight can enhance insulin sensitivity, aiding in better blood sugar control and reducing the risk of diabetes complications.

4. Joint Pain Relief:
   - Excess weight puts strain on joints, leading to conditions like osteoarthritis. Weight loss can alleviate joint pain and improve mobility.

5. Enhanced Mental Health:
   - Losing weight can boost self-esteem, reduce stress, and alleviate symptoms of depression and anxiety.

6. Increased Energy Levels:
   - Shedding excess weight can lead to increased energy levels and improved overall vitality.

The claims made regarding the effectiveness or benefits of this product have not been evaluated by the Food and Drug Administration (FDA). These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. It is recommended to consult with a healthcare professional before starting any weight loss program or using any dietary supplement.

Fast Weight Loss Injections

At Juventis MedSpa Miami Weight Loss Program we offer Dr. Simeon’s weight loss program which will give you body-transforming long-lasting results safely and quickly.  Some of the reasons this weight loss program is more desirable than other weight loss programs

hCG PWOGRAM POU PÈT PWA

AOD POU PWOGRAM PERDI PWA

What is Phentermine

Phentermine is a medication primarily used for short-term weight loss management in conjunction with exercise, diet, and behavioral modifications. It's classified as a sympathomimetic amine, which means it works by suppressing appetite, hence reducing food intake.

Semaglutide, originally developed as a treatment for type 2 diabetes, has been explored for its potential use in weight loss due to the observed effects on appetite control and metabolic regulation. Here are the primary reasons why semaglutide is being investigated and used for weight loss

hCG PWOGRAM POU PÈT PWA

AOD POU PWOGRAM PERDI PWA

What is AOD? AOD

is a peptide shown to stimulate lipolysis (the breakdown of fat) and inhibits lipogenesis (the transformation of fatty food materials into body fat). Developed to help burn fat and help individuals trying to lose weight. 

Our Fat Burning Injection

is a combination of the following Vitamins and Amino acids that help the body metabolize fat, detoxify and cleanse the body, and protect it from free radicals that cause premature aging!!!

SUPER GRAS BOULE PIKI

Sipleman pou pèdi pwa

Improve hormone balance, thyroid health, and weight loss with these supplements, specifically design to help you journey of weight loss and wellness.

Perfect Fit.jpg

Sermorelin therapy benefits include:

Increase in muscle mass development after exercise, faster recovery from strenuous exercise, increased energy and endurance, better strength, and joint and muscle pain relief for patients with arthritis and chronic pain.

SERMORELIN

SKINNY LOLLIPOPS

What is so great about Skinny Lolli
Phentermine lollipop has the full 30mg in on lollipop which can last 4-7 days. Side effects of phentermine such as dry mouth are reduced or eliminated.

KIYES KA BENEFIS DE PWOGRAM SA YO?

Pwogram sa a se pou ou si ou idantifye ak konpòtman oswa senaryo sa yo:

 Di Non Pou Manje
Binging ak regrèt
Dezekilib ormonal, 
Sentòm òmòn yo
Dyagnostik Pcos
Fanm nan menopoz oswa peri-menopoz
Nouvo manman ki pa ka pèdi pwa tibebe yo
Istwa pwoblèm règ
Cheve Fasyal ak Migrèn lou alantou peryòd ou
Peryòd lou, kranp oswa iregilye
Flash cho, Sentòm Testostewòn ki ba
Kawotchou de rezèv ke ou pa ka debarase m de
Pran pwa pi vit pase ou te konn fè
Diminye libido oswa enèji, ogmante grès nan vant
Ou vle pèdi grès ak bati misk men ou pa kapab fè sa
Dyagnostik dyabèt oswa nenpòt moun ki devlope dyabèt
Fasil pran pwa nan manje idrat kabòn oswa sik
Ou santi w dòmi apre w fin manje idrat kabòn
Yon manman, yon papa oswa yon timoun ki gen dyabèt

 

ETONAN ANVAN AK APRÈ ISTWA!

RNI-Films-IMG-A75270B9-2E6D-4376-B4C8-28
RNI-Films-IMG-794120D8-9536-48B6-9B26-25
RNI-Films-IMG-7A279EB4-E1EE-4E41-9C7E-9B

Kèlkeswa sentòm ou yo, ekspè medikal nou yo pral pèsonalize pi bon tretman pou ka espesifik ou a.
 Chak pwogram 90 jou gen ladan tès laboratwa espesifik, medikaman sou preskripsyon, medikaman pou rapèl, ak shake chak jou.

NAN KISA PWOGRAM YO KONSISTE?

PWOGRAM PHENTERMINE

Ki sa ki Phentermine?
Phentermine, kout pou "phenyl-tertiary-butylamine", se yon suppressant apeti nan klas la amfetamin ak phenethylamine.

 

Li apwouve kòm yon suppressant apeti pou ede diminye pwa nan pasyan obèz (BMI plis pase 25) lè yo itilize yon kout tèm epi konbine avèk egzèsis, rejim alimantè, ak konsèy nitrisyonèl.

 

Phentermine se tipikman preskri pou moun ki gen plis risk medikal akòz pwa yo.

 

Phentermine travay nan ede lage sèten pwodwi chimik nan sèvo a ki kontwole apeti.​

AOD POU PWOGRAM PERDI PWA

ki sa ki AOD? AOD se yon peptide ki montre pou ankouraje lipoliz (dekonpozisyon grès) ak inibit lipogenesis (transfòmasyon materyèl manje gra nan kò grès). Devlope pou ede boule grès ak ede moun ki ap eseye pèdi pwa. Piki sa a siyal glann pitwitè pou kontwole metabolis grès. Travay pa imite fason HGH natirèl kontwole metabolis grès men san efè negatif sou sik nan san oswa kwasans ki wè ak HGH ki pa modifye. 
Benefis: 
-    STRONG kapasite boule grès, san yo pa kreye yon anvi manje twòp.
-    Kapasite pou diminye depo grès nan vant_cc781905-5cde-3194-3194-bb36-bb3
-    Demonstrasyon pwopriyete rejeneratif_cc781905-5cde-3194-bb3b-58d6_
-    Pa afekte sik nan san oswa kwasans tisi
-    Gen yon pwofil sekirite ekselan, estati Human GRAS nan peyi Etazini.
-    Pa gen okenn risk konnen ki asosye ak kondisyon sante lè l sèvi avèk piki sa a.
-    Etid klinik yo montre ke AOD diminye grès nan kò nan mitan zòn nan vant.
-    FDA apwobasyon
Èske gen yon rejim? Yon rejim balanse! Se pi bon fason pou asire rezilta optimal pèdi pwa yo reyalize lè l sèvi avèk peptide sa a. 
Ki jan li aplike? Yon ti piki sub-q 5 jou pa semèn 30 minit anvan manje maten. 
AOD se yon altènatif ki an sekirite pou moun ki pa vle sèvi ak HGH oswa ki ap chèche yon bagay ki gen mwens efè segondè. 

SUPER GRAS BOULE PIKI

Piki nou boule grès se yon konbinezon de Vitamin sa yo ak asid amine ki ede kò a metabolize grès, dezentoksike ak netwaye kò a, epi pwoteje li kont radikal gratis ki lakòz twò bonè aje!!!


L-Carnitine - ede kò a pwodui enèji ki enpòtan pou mouvman misk, fonksyon sèvo, ak fonksyon kè. Epitou, yon lòt antioksidan gratis radikal-batay ki ede kò a rete an sante.

​​

Methionine - travay ak kolin pou dezentoksike amine; aji kòm yon katalis pou kolin ak inositol, louvri fonksyon yo; ede retire grès nan fwa epi li pwoteje ren yo. Gwo dezentoksikateur!

​​

Inositol - deficiency ka mennen nan pèt cheve; travay ak vitamin E pou fasilite kòm aksyon nan tretman distwofi miskilè; kafeyin ka lakòz rediksyon nan inositol.

hCG PWOGRAM POU PÈT PWA

Piki vit pèdi pwa

Nan Pwogram Pèt Pwa Juventis MedSpa Miami nou ofri pwogram pou pèdi pwa Dr. Simeon ki pral ba ou rezilta ki dire lontan pou transfòme kò a san danje epi byen vit.  Kèk nan rezon ki fè pwogram pèdi pwa sa a pi dezirab. pase lòt pwogram pèdi pwa:

Pèt pwa rapid ak rezilta rapid, vizib - Jiska 1-2 liv pa jou, 1-3 pous pa semèn (Rezilta yo varye pou chak moun)

  • Pa gen grangou - Santi w satisfè epi manje manje reyèl!

  • Pèdi Grès Pa nan misk pou ou gen ton pa flab lè ou fini

  • Ou ka chwazi pwòp manje ou epi fasil jwenn yo nan nenpòt boutik oswa restoran

  • Vizit chak semèn ak pèz ak antrenè pou kenbe ou sou track ak aplodi siksè ou

  • ​​_d04a07d8-9cd1-3239-20813d6c673b__d04a07d8-9cd1-3239-9cd1-32936-9113392-9113392-9113392-911339111131339111131339131339131333913133911

ki sa ki hCG?

hCG la vle di "Human Chorionic Gonadotropin". hCG se yon òmòn pwoteyin ki pwodui natirèlman nan glann pitwitè tou de gason ak fi ki gen tout laj. Lè w asosye ak yon rejim alimantè ki ba kalori, hCG deklanche kò a antre nan selil grès li yo. rezèv grès pou moun k ap fè rejim hCG pèdi yon mwayèn de 0.5 oswa plis pa jou san yo pa santi grangou. kò nan misk ki nesesè anpil, vitamin oswa mineral esansyèl pou kenbe bon sante.

 

Ki jan hCG travay?

Rejim hCG a fèt pou kominike avèk ipotalamus la, ki se pati nan sèvo a ki kontwole sèten fonksyon metabolik tankou grangou. Ou pa ka tou senpleman pran hCG pou kont li epi pèdi pwa. Yo te devlope yon rejim Juventis pou akonpaye rejim alimantè a pou pwodui rezilta pèdi pwa enpòtan ak san danje.

 

Konbyen pwa mwen pral pèdi ak rejim hCG a?

Pifò hCG dieters rapòte yon pèt de 0.5 a 1.5 lbs yon jou.

Anplis de sa yo resevwa medikaman hCG sou preskripsyon, moun ki fè rejim Juventis MedSpa yo ofri konsèy chak semèn epi yo bay ide resèt senp ak bon gou.​

 

Sekirite ak efè segondè nan pwogram hCG Pèt pwa

Gen raman efè segondè pandan w ap itilize hCG pou pèdi pwa.  Kantite hCG chak jou yo itilize nan pwotokòl rejim alimantè a piti anpil pa konparezon ak hCG yo itilize pou fètilite epi li raman lakòz okenn efè segondè.

Èske mwen pral pran pwa tounen apre pwogram rejim alimantè a?

Apre rejim hCG a, non sèlman ou pral mens, men ou pral gen anpil chans gen yon pi bon relasyon ak manje paske anvi ak ankouraje yo pral siyifikativman diminye. pou yon tranzisyon fasil nan direksyon pou yon relasyon an sante ki pèmèt ou kenbe nouvo pwa ou.

SKINNY LOLLIPOPS

Skinny Lollipops.png

Dekouvri fason ki pi fasil pou kontwole anvi manje!

Ki sa ki tèlman gwo sou Skinny Lolli
Phentermine lollipop gen 30mg nan plen nan lollipop ki ka dire 4-7 jou. Efè segondè phentermine tankou bouch sèk yo redwi oswa elimine.

Poukisa Skinny Lolli
Koupe anvi pa souse piwili a pou yon minit epi mete l ale. Bay li 15 minit pou travay epi bwè 8-16 ons dlo apre chak itilizasyon. 5 piwili ka kouvri yon mwa konplè

 

Ki sa ki nan Skinny Lolli
Phentemine ki se konnen diminye apeti ak ogmante kantite enèji ki itilize pa kò a
Chromium Picolinate ki amelyore absòpsyon glikoz epi li se yon engredyan kle nan bon sipleman pèdi pwa.

bottom of page